Huisregels

Er zijn enkele huisregels die wij u willen meegeven:

  • de behandeling vindt plaats op afspraak. U kunt op verschillende wijzen contact opnemen met ons, zie het kopje afspraken. Tevens kunt u onder het kopje eerste afspraak extra aanvullende informatie vinden wat betreft de praktische kant.
  • het wordt op prijs gesteld als u op tijd aanwezig bent voor uw afspraak. Mocht een afspraak niet door kunnen gaan van uw kant dan wordt u verzocht dit minimaal 48 uur van te voren telefonisch  of per mail te melden. Indien dit niet gebeurd zijn wij genoodzaakt de voor u gereserveerde tijd in rekening te brengen.
  • bij binnenkomst mag u plaats nemen in de wachtkamer en wachten tot de mondhygiënist u komt halen voor behandeling
  • het is niet toegestaan te roken in de praktijk of huisdieren mee te nemen naar de praktijk. Een uitzondering hierop zijn hulp-honden.
  • het is aan te raden dat u op de hoogte bent van de vergoedingen van uw verzekeraar van de behandelingen bij de mondhygiënist. Gezien de hoeveelheid en complexiteit van de polissen en voorwaarden is het voor ons niet mogelijk om op de hoogte te zijn van uw persoonlijke polisvoorwaarden en vergoedingen.
  • mocht u eerder onder behandeling zijn geweest bij een mondhygiënist dan is het aan te raden de gegevens mee te nemen. Dit om te voorkomen dat er nogmaals behandelingen plaats vinden die bijvoorbeeld geen succes hebben gehad of bepaalde delen van de behandeling opnieuw worden gedaan die met extra informatie voorkomen hadden kunnen worden.
  • het wordt gewaardeerd als u voor uw bezoek aan de mondhygiënist de gelegenheid heeft genomen om uw mond te reinigen.
  • voor het betreden van de behandelkamer graag uw mobiele telefoon uitschakelen, mits u een zeer geldige reden heeft om de mobiele telefoon aan te laten staan. Dit dan graag melden aan uw mondhygiënist.