De nieuwe tariefbeschikking per 1 januari 2019  is bekend. Er is overeengekomen dat er maximumtarieven gelden voor handelingen binnen de tandheelkunde behalve voor het preventie gedeelte van de tandheelkunde. Daarvan is afgesproken dat er een vijf-minuten tarief blijft gelden, de hoogte van dit tarief voor vijf minuten is landelijk  vastgesteld. Hou er rekening mee dat de behandelingen voor het overgrote deel bestaan uit de opbouw en of combinatie van verschillende prestaties.

Voor meer achtergrondinformatie wat betreft de nieuwe tarieven verwijs ik u de nza, www.nza.nl staat de tarievenlijst voor 2019 tot uw beschikking. Vul op de site van de NZA bij de zoekoptie tarievenlijst in, dan doorklikken naar de rekening van de tandarts, mondhygiënist en orthodontist. U krijgt dan een overzicht van de tariefbeschikking tandheelkundige zorg 01-01-2019 tot en met 31-12-2019 te zien. In dit overzicht kunt u alle tarieven terugvinden die gebruikt moeten/mogen worden binnen de tandheelkunde

Hieronder vermeld staan de tarieven die zullen worden gehanteerd voor de mondhygiënisten vanaf 1 januari 2019. Tevens geldt hierbij dat er een tussentijdse aanpassing gedaan kan worden indien er wettelijke veranderingen zullen worden doorgevoerd binnen het termijn tot 31-12-2019.

 

Tarieven per 01-01-2019

samenvatting van behandelingen gericht op handelen bij uw mondhygiënist

 

 

consultatie en diagnostiek

C11 periodieke controle

C13 probleem gericht consult

 

21.78

21.78

C22 aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen

C28 uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen behandelplan

C80 mondzorg aan huis per 5 minuten

21.78

103.16

17.19

 

 

 

 

 

verdoving

 

A15 oppervlakte verdoving

A10 geleidings- en/of infliltratie verdoving

Tandvleesbehandelingen

07.45

14.33

T11 onderzoek van het tandvlees met pocketstatus

T12 onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus

T21 grondig reinigen wortel, complex, per element

T22 grondig reinigen wortel standaard, per element

T31 herbeoordeling met pocketstatus, na initiele behandeling

T32 herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiele behandeling

T33 uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling

T41 beperkt consult parodontale nazorg

T42 consult parodontale nazorg

T43 uitgebreid consult parodontale nazorg

T44 complex consult parodontale nazorg

T60 evaluatie onderzoek met pocketstatus

T61 evaluatie onderzoek met parodontiumstatus

T93* bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling

T94 behandeling tandvleesabces

T57* toepassen lokaal medicament

T96 uitgebreide voedingsanalyse

151.88

166.21

30.95

22.92

88.83

103.16

45.85

60.18

87.11

115.77

154.17

151.88

166.21

40.12

77.37

61.90

57.31

 

   

 

 

preventieve mondzorg

M01 preventieve voorlichting en/of instructie (per 5 minuten)

M02 consult voor evaluatie preventie (per 5 minuten)

M03 gebitsreiniging

M05 beslijpen en/of fluorideren melkelement

M32* eenvoudig bacteriologisch onderzoek

M30 behandeling gevoelige tandhalzen(preventief) toedienen medicament

M40 fluoride behandeling

 

12.85

12.85

12.85

25.79

17.19

05.73

14.33

 
   

nazorg implantologie

 

J60 specifiek consult nazorg implantologie

J61 uitgebreid consult nazorg implantologie

53.78

88.01

   

uurtarief specifieke mondzorg

 

U05 Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten

U25Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de WLZ-instelling in eenheden van vijf minuten

U35 Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de WLZ-instelling en behandeld worden eenheden van vijf minuten

15.06

13.05

15.06

* dit betekend dat bij deze prestatie nog afzonderlijk techniek- en /of laboratoriumkosten gedeclareerd kunnen worden.

 

 

diversen: afspraken minimaal 48 uur van te voren afmelden, anders ontvangt u een rekening voor de gereserveerde tijd in de agenda.

persoon afwezig zonder bericht 1e keer

37,50

persoon afwezig zonder bericht 2e keer

47.50

persoon afwezig zonder bericht 3e keer

57,50

 

Voor iedere behandeling vanaf 150,= ontvangt u een offerte. Bovenstaande tarieven gelden voor iedereen.  Vanuit de praktijk zijn er geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten en zal de factoring verlopen via Infomedics.