Eerste Afspraak

Bij een eerste afspraak zal in overleg met u worden besproken wat de verwachtingen zijn, welke vragen u heeft en uitleg worden gegeven over de mogelijkheden van de behandeling. Tevens zal er een persoonlijke, medische en tandheelkundige vragenlijst worden doorgenomen om een goed beeld te krijgen van de zorgvraag. Het is handig als u van te voren al vast de medische vragenlijst doorneemt en invult. Met name als u medicijnen gebruikt is het fijn dat u thuis in alle rust de lijst kunt invullen. Klik hier voor de medische vragenlijst.

Mocht er vanuit de medische vragenlijst twijfel zijn over de te volgen behandeling dan zal in overleg met u en toestemming van uw kant contact worden opgenomen met u behandelend arts of specialist. Dit om eventuele risico's die de behandeling met zich mee kan brengen uit te kunnen sluiten. Tijdens het eerste consult krijgt u inzicht en een overzicht in de kosten verbonden aan uw persoonlijke behandelplan van de mondhygiënist. Een behandeling kan en zal alleen gestart worden in goed overleg en na goedkeuring van uw kant. Voor een goede en optimale zorg is het van belang dat er samenwerking is tussen tandarts en mondhygiënist. Na overleg met u wordt er een rapportage verzonden naar uw behandelend tandarts zodat deze op de hoogte is van de plannen, de voortgang van de behandeling en eventuele bijzonderheden.

 

Graag de volgende dingen meenemen tijdens uw eerste afspraak

  • verzekeringspasje
  • identiteitsbewijs
  • ingevulde medische vragenlijst
  • eventueel uw verwijzing, mits u die ontvangen heeft.