Tarieven

 Tarieven per 01-01-2023

De nieuwe tariefbeschikking per 1 januari 2024 is bekend, deze tarieven zijn geldig tot en met 31-12-2024 Er is overeengekomen dat er maximumtarieven gelden voor handelingen binnen de tandheelkunde behalve voor het preventie gedeelte van de tandheelkunde. Daarvan is afgesproken dat er een vijf-minuten tarief blijft gelden, de hoogte van dit tarief voor vijf minuten is landelijk  vastgesteld. Hou er rekening mee dat de behandelingen voor het overgrote deel bestaan uit de opbouw en of combinatie van verschillende prestaties.Voor meer achtergrondinformatie wat betreft de nieuwe tarieven die worden vastgesteld vanuit de NZA verwijs ik u naar de site https://vergelijkmondzorg.nl/tandartstarieven/tandartstarieven-2024/  of https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_715186_22/2/ 

Hierbij geldt dat er tussentijdse aanpassingen gedaan kunnen worden indien er wettelijkte veranderingen zullen worden doorgevoerd binnen het termijn tot 31-12-2024 Hieronder vermeld staan de tarieven wat betreft persoon afwezig zonder bericht, deze tarieven worden gehanteerd door de mondhygienist vanaf 01-01-2024 indien u niet minimaal 48 uur van te voren een afspraak heeft afgemeld. 

Afspraken minimaal 48 uur van te voren afmelden, anders ontvangt u een rekening voor de gereserveerde tijd in de agenda.

persoon afwezig zonder bericht 1e keer

37,50

persoon afwezig zonder bericht 2e keer

47.50

persoon afwezig zonder bericht 3e keer

57,50

 

Voor iedere behandeling vanaf 250,= ontvangt u een offerte. Vanuit de praktijk zijn er geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten en zal de factoring verlopen via Infomedics.